Sikring av dører og inngangsparti  
innbruddssikring av dørersikring med ståldør og beslag

Intet er sterkere enn svakeste ledd, derfor bør også
dører og inngangspartier være tilfredsstillende sikret

Etter at vinduene er sikret med gitter eller sikkerhetsglass er kanskje inngangspartiet det neste. Vi foreslår ett eller fler av følgende tiltak, avhengig av behov:

  • Montere sikkerhetsglass på glassdører
  • Montere sikkerhetslås som det er vanskelig å dirke opp
  • Montere beslag over glippen mellom dør og karm (beskytte låsen)
  • Montere brytesikring i dørens bakkant, i tilfelle hengsler brytes
  • Styrke dør og karm med stål for å gjøre den sikrere mot brekkjern
  • Alarmere døren med en sensor som inngår i alarmen
  • Montere ståldør som er vanskelig å bryte opp
  • Hvis det er usikkert hvor mange - eller hvem - som har nøkkel til dørene bør låsen endres eller byttes ut med en ny, alt. suppleres med en ekstra lås

Enkelt og greit
Det kan være utfordrende å skulle ta stilling til alt dette og å gjøre noe med det, men ved å sette det bort til noen som er innstillt på å ta tak i disse tingene er det bare økonomien og verdien av tiltakene som er neste spørsmål. Vi anbefaler å tenke grundig igjennom konsekvensene av et uønsket besøk (innbrudd med tyveri) og å gjøre en beregning på hva det vil koste å rydde opp.

Bestilling / befaring
Vi kan komme på befaring for å se på forholdene og drøfte hva som kan være hensiktsmessig for deres lokaler. Hvis noe skal gjøres setter vi opp et tilbud og tar fullt ansvar for å levere ferdig løsning til avtalt pris.

Kontakt oss på 46 77 85 00 eller pr. kontaktskjema