Om Barrier Security
polykarbonat sikkerhetsglass

polykarbonat sikkerhetsglass

Vi er en liten bedrift som ønsker å yte god service og bidra til bedret sikkerhet i en tid med økende fare for innbrudd

Historie
Som registrert "Handyman" har daglig leder Gunnar M. Haldorsen jobbet som altmuligmann siden 2003. Første alarm ble installert i 2004, og første egenproduserte gittere ble levert sommeren 2009.
I 2009 ble vi også eneimportør av sikkerhetspersienner, og leverer nå også egenproduserte slike i tillegg til øvrige produkter.

Produktvalg
Våre produkter og løsninger er nøye gjennomtenkt, og har til hensikt å være:

  • en økonomisk fornuftig og lønnsom investering
  • et preventivt tiltak mot noens vurdering av innbrudd
  • en god hjelp til å avverge at faktisk innbruddsforsøk lykkes
  • enkle å montere, uten behov for endringer i bygget
  • velfungerende på lang sikt, og mulig å reparere
  • tilnærmet vedlikeholdsfrie, med riktig materialvalg
  • estetisk riktige, så de ikke virker sjenerende
  • enkle å bruke og betjene for kunden / brukeren
  • sikre med tanke på brann, evakuering og personskader

Produksjon, lager og kontor
Vi har delt opp produksjonen etter hva som er hensiktsmessig, og produserer foreløpig på Vestby i Akershus, i Moss og i Fredrikstad
Vi har også kontor og lager på Vestby. Pr. tiden tar vi kundemøter ute hos kunden, men i jan/feb. 2013 vil vi åpne showroom i Vestby.

Policy / holdning
Vår holdning til salg, produksjon og levering er at vi er seriøst interessert i kundens beste og i å imøtekomme kundens behov. Varer og løsninger leveres som bestilt. Vi har kun 100% pålitelige medarbeidere (slike man kunne levere bankkortet til uten fare).

Betalingsbetingelser
Vi ber om om 50% forhåndsbetaling ved bestilling av spesial-tilpassede løsninger, og resten ved levering. Årsaken er at det er kostnader forbundet med produksjon og klargjøring, og at ferdig vare vanligvis ikke kan brukes noe annet sted.