Tåkesikring - for maksimal sikkerhet

tåkesikring røykmaskin

røyklegging tåke

Når uvedkommende utgjør en trussel mot personell eller varer vil rask tåkelegging av lokalet eliminere trusselen

Barrier Security's løsning for tåkelegging er uhyggelig for tyven, men gunstig for dem som har noe eller noen å beskytte.

Apparatet står stand-by til enhver tid, og utløses på signal fra
- trådløs panikk-knapp hos personalet, eller
- magnetbryter på bestemte varer, skuffer eller skap, eller
- sensorer for alarmering (alarmen går og lokalet tåkelegges)

Sikker og skånsom løsning ved ran
En raner som blir overrasket av røyk vil nok forlate butikken eller lokalene snarest mulig, så lenge han fortsatt kan se utgangen.
Hvis personalet trues til å ikke trykke på utløserknappen vil en skjult bryter på strategiske varer kunne aktivere røykmaskinen.
Apparatet kan tåkelegge så mye som 1.500 m3 på 60 sekunder.

Med røykaskin / tåkeleggingsapparat installert har man ivaretatt sikkerheten på en god måte. Vårt apparat er driftssikkert, og vi sørger for programmering, testing, opplæring og service.
En løsning fra Barrier Security betyr en løsning som fungerer!

Pris
Vi leverer tåkesikring ferdig installert for kr. 14.900,-
( + mva. og evt. reisetillegg utenfor Oslo/Akershus )

Bestilling / befaring
Kontakt oss på 46 77 85 00 eller pr. kontaktskjema