Sikring av dører og inngangsparti  
innbruddssikring av dørersikring med ståldør og beslag

Ståldører finnes i elegant design

Intet er sterkere enn svakeste ledd, derfor bør også
dører og inngangspartier være tilfredsstillende sikret

Døren til høyre har en rekke svakheter:
- Glasset til høyre kan knuses, for å vri om på låsen fra innsiden
- Glasset i døren kan knuses med samme hensikt
- Det mangler sikkerhetslås, så låsen kan dirkes opp
- Låsebolten mellom dør og karm er ikke beskyttet med beslag
- Hengslene er utsatt; kuttes disse kan døren åpnes på den siden
- Døren er av treverk. Noen kan sage bort hele låsen fra utsiden

Vi foreslår ett eller fler av følgende tiltak, etter behov:

  • Montere sikkerhetsglass på glassdører
  • Montere sikkerhetslås som det er vanskelig å dirke opp
  • Montere beslag over glippen mellom dør og karm (beskytte låsen)
  • Montere brytesikring i dørens bakkant, i tilfelle hengsler brytes
  • Styrke dør og karm med stål for å gjøre den sikrere mot brekkjern
  • Alarmere døren med en sensor som inngår i alarmen
  • Montere ståldør som er vanskelig å bryte opp
  • Hvis det er usikkert hvor mange - eller hvem - som har nøkkel til dørene bør låsen endres eller byttes ut med en ny, alt. suppleres med en ekstra lås

Bestilling / befaring
Vi kan komme på befaring for å se på forholdene og drøfte hva som kan være hensiktsmessig for deres hjem. Vi kan ta arbeidet med å levere ferdig løsning til avtalt pris.

Kontakt oss på tlf. 46 77 85 00 eller pr. kontaktskjema