Er deres hjem godt nok sikret mot innbrudd?

Det tar bare noen minutter å knuse en rute, hoppe inn gjennom vinduet og rasere huset for å finne noe av verdi. Deretter stikker tyvene av - lenge før politi eller vektere er på plass.

Etter innbruddet sitter man igjen med følgende problemer:
- tap av nytte- og verdigjenstander
- tap av viktige data, dokumenter og nøkler
- ubehaget ved å komme hjem til en kald og rasert bolig

Innbrudd og tyveri er et stort problem - og det øker med 8% i år
Forsikringsselskapene fører statistikk over antall innbrudd, og det var i følge FNO rapportert om 31.000 innbrudd i norske hjem i 2011. Det tilsvarer 85 innbrudd hver dag, eller ett innbrudd hvert 17. minutt.

Barrier Security tilbyr løsninger for fysisk innbruddssikring av deres bolig. Foruten å redusere faren for innbrudd vil man også kunne føle seg tryggere når man er hjemme, med våre løsninger.